به سايت خوش آمديد !


براي مشاهده مطلب اينجا را کليک کنيد

آموزش آشپزی

آشپزی / متفرقه / بهداشت و سلامت / مشاوره چیست ؟

مشاوره چیست ؟

بسم الله الرحمن الرحیم

مشاوره چیست؟
مشاوره جزوحرفه های یاورانه ودرتدارک کمک به افرادی است که مشکلاتی در زمینه رشد،سازگاری ،پیشرفت،تصمیم گیری وارتباط دارند.مشاوره رابطه یاورانه منحصربفردی است که در ان به مراجع فرصت یادگرفتن ،احساس کردن،فکرکردن ،تجربه کردن وتغییرکردن به طریقی داده می شود که به نظر او مناسب می رسد.

مشاوره به چه معنی است
در تعریف مشاوره باید درنظر داشت که :
– مشاوره مترادف با ارائه اطلاعات نیست
– مشاوره نصیحت کردن وتلقین مطالب به مراجع نیست
– مشاوره تاثیر ونفوذ به طرز فکرها وعقاید مراجعان ازطریق قانع سازی وتحکم نیست
– مشاوره تعیین وانتخاب شغل برای مراجعان نیست
– مشاوره مترادف بامصاحبه نیست
مشاوره فرایندی است که به افرادعادی برای دستیابی به اهداف وعملکرد موثر کمک می کند. مشاوره را می توان فرایندی قلمداد کردکه به صورت یک رابطه دو نفری بروز می کند ودر این رابطه مراجع مشکلاتی را که از انها رنج می برد وشخصا قادر به حل انها نبوده است ، مطرح می کندو مشاور با توجه به تجربه علمی و صلاحیت حرفه ای خودبه او کمک می کند تابه حل مشکلاتش بپردازد.
از جمله اهداف مشاوره می توان به موارد زیر اشاره کرد :
1- کمک به تغییر رفتار مراجع : که در اینصورت عملکرد او بهتر خواهد شد وبا رضایت خاطر بیشتری زندگی خواهد کرد
2- بهبودکارایی شخصی مراجع : فردی کارا است که در وقت وانرژی صرفه جویی می کند،خطرات متداول بدنی و روانی را می پذیرد،مشکلات را تشخیص می دهد ودر حل ان قدام می نماید ودر طرحهای مختلف زندگی مسئولیت پذیر است.انسان کارا به صورتی خلاق فکر می کند ،کششهای درونی خود را کنترل می کند و در موارد تعارض ،خصومت وابهام پاسخ مناسبی می دهد.
3- کمک به حل مشکلات موقعیتی : گاهی برای مراجعان مشکلاتی در موقعیتهای تحصیلی،شغلی وخانوادگی پیش می ایدکه نیازمند کمکهای ویژه وتخصصی می باشند.
4-  تامین سلامت مثبت روانی : وصول به چنین هدفی،باعث می شود که فرد به هماهنگی شخصیت،سازگاری وتطبیق درست با دیگران ومحیط دست یابد ویاد گیرد که مسئولیت ها را بپذیرد ومستقلا عمل کند.
5- کمک به تصمیم گیری : تصمیم گیری بر عهده خود مراجع است .در رابطه مشاوره ای مراجع یاد می گیرد تا مشکل را شناسایی کند واطلاعاتی را کسب کند ودر یابد که نه تنها
تواناییها وعلایق و وجود فرصتها در تصمیم گیری وی دخالت دارند، بلکه عواطف وطرز فکرهانیز برانتخاب وتصمیم گیری او تاثیرمی گذارند.سپس راه حلهایی را پیش بینی می کند و
به انتخاب عملی ترین ومفیدترین راه حل می پردازد.
6- دست یافتن به معنای زندگی: هدف این مرحله توسعه دادن میدان دید )مراجعی که دچار بحران وجودی شده( نسبت به امکانات بالقوه خود وشرایط محیط وآگاه کردن وی از ارزش خویش ونقاط مثبت شخصیت خود می باشد.
7-  توسعه روابط متقابل و انسانی با یکدیگر: شامل آموزش روشهای جرات ورزی و مهارتهای اجتماعی با تکیه برتغییرات شناختی رفتار در جهت کمک به مراجع برای توسعه روابط با دیگران بدون احساس شرم و حالت دفاعی می باشد که در این راستا می توا ن از مشاوره گروهی نیز استفاده کرد.
مشاوره چیست ؟ ، بر گرفته از مقدمه ای برمشاوره وروان درمانی تالیف دکتر سید احمد احمدی ، منبع : ashpazi.org


انجمن های آشپزی (آشپزخانه)