به سايت خوش آمديد !


براي مشاهده مطلب اينجا را کليک کنيد

آموزش آشپزی

خوشبختی همینجاست

بسم الله الرحمن الرحیم

می گویند خوشبختی، نامه ای نیست که یک روز، نامه رسانی، زنگ در خانه ات را بزند و آن را به دستهای منتظر تو بسپارد.
خوشبختی ، ساختن عروسک کوچکی ست از یک تکه خمیر نرم شکل پذیر… به همین سادگی، خوشبختی همین است ؛ اما یادت باشد که جنس آن خمیر باید از عشق و ایمان باشد نه از هیچ چیز دیگر… خوشبختی را در چنان هاله یی از رمز و راز، لوازم و شرایط، اصول و قوانین پیچیده ی ادراک ناپذیر فرو نبریم که خود نیز در شناختنش گم شویم…
خوشبختی، همین عطر محو و مختصر تفاهم است که در سرای تو پیچیده است .

خوشبختی همینجاست :

وقتی لیوانی نیمه پر است میتوانید دوباره به حجم مایع درون آن اضافه نمایید. اگر میخواهید بیاموزید و تحت تأثیر قرار بگیرید باید همیشه یا گنجایش خالی داشته باشید یا ظرف خود را افزایش دهید. آنچه شما از زندگی درس میگیرید ارتباط مستقیمی با آنچه تاکنون آموخته اید دارد. پس نمیتوانید نسبت به آموخته های گذشته اتان بی تفاوت باشید زیرا پیش زمینه ای برای اطلاعات جدید خواهند شد.

زمانی شما در مسیر عملی تغییرات قرار می گیرید که در ابتدا افکار خود را به سمت تغییر متمرکز کنید نه اینکه وانمود کنید همه چیز را میدانید. اگر قادر به عملی کردن تغییرات خود نیستید بخاطر این است که باورهای محدود کننده و غیرواقعی دارید نه اینکه چون نمیتوانید! شما اگر باور کنید؛ حتماً خواهید توانستید. وجودی میتواند گسترش یابد و توانایی پذیرش واقعیتها را داشته باشد که هنوز جایی خالی برای باورهای جدید و متفاوت با اندوخته های قبلی داشته باشد. تمام استرسها، اضطرابها و اختلافات بخاطر این است که نمیتوانیم چیزی یا کسی را در بیرون خود، متفاوت تر از آنچه تاکنون فکر کرده ایم ببینیم و باور داشته باشید که هر کس دنیا را به رنگ باورها و افکار خود تماشا میکند.

به تعداد تمام آدمهای روی کره زمین، واقعیت وجود دارد زیرا جهان برای من با جهان برای شما متفاوت بوده و میتواند با حقیقت فاصله داشته باشد. از این جهت است که ما معمولاً دردهایی را حس میکنیم، چیزهایی را میبینم که واقعاً ‌وجود خارجی نداشته و فقط درون ما واقعیت دارند. گاهی برای هدفی بی ارزش اینقدر میجنگیم که از دست میرویم و فکر میکنیم تمام خوشبختی و زندگی ما در گرو رسیدن به این هدف است و اما گاهی برای هدفی ارزشمند و مهم اینقدر بیخیال هستیم که فرصتها را از دست میدهیم.

پس خواهش میکنم اجازه بدهید با هم به دنیا نگاه کنیم و قدری خود را نیز جای دیگران بنهیم تا بتوانیم دنیای آنها را درک کنیم؛ تا بتوانیم با آنها به تفاهم برسیم و با مردم و همسران خود تعامل برقرار نماییم. هیچ وقت خود را لبریز از دانسته ها و علوم ندانید، زیرا دیگر باید آن زمان تابوت تغییرات شما را کنار گذاشت. ما به اندازه ظرفیتهای خالی خود از زندگی، دانش و لذت جمع میکنیم .

خوشبختی

وقتی به دنیا می آییم اگر فطرت و برخی صفات ارثی را نادیده بینگاریم لوحی سفید هستیم.درمراحل رشد،خانواده،معلمین،دوستان و محیط بر ما نوشته و این لوح سفید را آنطورکه میخواهندسیاه میکنند و ضمیر ناخودآگاه ما را برنامه ریزی میکنند.بعد ازسنین بلوغ ما دیگرتقریباً خود را تکرارمیکنیم و مادامی که به خودآگاهی حقیقی نرسیم نمیتوانیم جدا از قید و بند افکارو پیشفرضهای کودکی باشیم.ما درپشت پرده ای ضخیم ازذهنیتها به دنیا نگاه میکنیم وموضوعاتی مانند عشق، زندگی و مذهب،تحت تأثیراین افکار قرارمیگیرند

مادامی که باورهای خود را مورد تجزیه و تحلیل دوباره قرار ندهید یا اجازه ندهید مشاور یا انسانی آگاه بتواند شما را درمسیر باورهای جدید قرار بدهد،همچنان خود را تکرار میکنید.کسی که میخواهد واقعاً‌ تغییر کند باید تسلیم باشد! تسلیم نه اینکه مطیع کورکورانه باشد بلکه منظورم این است که اجازه بدهد گاهی باورهای او دست کاری شود. شما میتوانید در عین رهایی، کنترل داشته باشید و باورهای جدید را با تجزیه و تحلیل قبول کنید. نه اینکه فقط آنهایی که موافق باورهای گذشته و کودکی شما هستند را قبول کنید

خوشبختی یا بدبختی شما رابطه مستقیم با انتخابهای شما دارد.شما میتوانید وسایل آسایش داشته باشید اما آرامش نداشته باشید. فکر شما و باورهای کنونی شما میزان رضایت شما از زندگی و داشته هایتان را تعیین میکند. پس اینقدر نگویید ندارم، بدبختم. دیگران مقصر بوده اند زیرا اینها انتخاب شما بوده است.دنیا هم چیزهای خوب و مثبت دارد و هم چیزهای بد و منفی. یک انسان مثبت اندیش تا چشمش به شادی می افتد حتی اگر ذره ای باشد چشمانش برق میزند و به سمت آن میرود و برایش مقدارش مهم نیست. او به سمت شادیها میرود و در واقع شادیها را انتخاب میکند و بر آنها متمرکز میشود و غمها خودبخود محو میشوند.

اما یک انسان منفی، میگوید چرا غمها اینقدر زیاد است!؟ چرا من باید این همه غم داشته باشم!؟ چرا نمیتوانم این غمها را کم کنم؟! غم، غم،غم… این سئوالها فقط شما را ناامیدانه بر سر جسد غمها نگه میدارد و نمیگذارد به زندگی با مثبتها برسید. ولی اگر بپرسید خدایا چرا من این همه خوشبختم؟! چرا این همه زیبایی می آفرینم؟! چرا من این همه میتوانم شادی داشته باشم؟! روز به روز بر شادیهای شما افزوده خواهد شد .

خوشبختی همینجاست ، منبع : ashpazi.org


انجمن های آشپزی (آشپزخانه)