به سايت خوش آمديد !


براي مشاهده مطلب اينجا را کليک کنيد

آموزش آشپزی

بهداشت جنسی

بهداشت جنسی

بهداشت جنسی, یکی از ضروریات زندگی با سعادت زناشویی است . چه بسیار زناشویی ها که در نتیجه عدم رضایت بهداشت جنسی, یا نفرت واکره و خیانت زن و شوهر انجامید و یا به طلاق و جدایی منجر گشت

 

همانگونه که اگر قلب و معده وکبد خوب کار کند شخص از سلامت خود لذت میبرد در امور جنسی نیز اگر رعایت آئیین خاص و پر اهمیت آن بشود و بهداشت مربوط بدان مرعی گردد , زن و شوهر از ادامه زندگی جنسی با همدیگر لذت میبرند و زندگی فکری دو همسر و شرکتشان در سایر جزئیات و کلییات امور حیاتی نیز به خوبی و خوشی میگذرد .

 

 

در صورتیکه اگر روابط جنسی یک زن و شوهر بر پایه توافق و تعادل صحیح نباشد و بهداشت جنسی رعایت نگردد هرگز آن نور امید که باید از چشمان دو شریک زندگی بتابد , هرگز آن روشنی و درخشندگی که باید بر محیط زناشویی حکمفرما باشد در خانه دو شریک و همسر زندگی دیده نمیشود.

 

بسیار کسان هستند که هرگز قائل به اهمیت امور جنسی نبوده وآنچه را که از راه غریزه صرف و سابق امر و طبیعت عمل میدانند و انجام میدهند کافی میشمارند در صورتیکه امور جنسی و زندگی جنسی , کمال اهمیت را در زندگی بشر دارد و خیلی حساس تر وعملی تر از آنست که کسانی بخواهند زمام آنرا به دست همان خواهش های آنی و اعمال کور کورانه غریزی بسپارند و دیگر ندانند که (جنسیت) در زندگی روحی وجسمی وحتی در حیات عقلانی و فکری و اجتماعی ایشان چه تعثییرات فوق العلاده دارد.

 

 

منبع:کتاب دانستنیهای جنسی


انجمن های آشپزی (آشپزخانه)