به سايت خوش آمديد !


براي مشاهده مطلب اينجا را کليک کنيد

آموزش آشپزی

آشپزی / آموزش و پرورش / کلمات کنایی برای کنکور

کلمات کنایی برای کنکور

download (50)

پیش دانشگاهی

پای بر فرق فرقدان:کنایه از به درجات عالی و معنوی رسیدن , عزت و کمال و ارزش بسیار والا یافتن.

موج میزند:کنایه از پر و فراوان است.

دامن از خاک برچیدن: کنایه از ترک تعلقات دنیوی , بی توجهی به مادیات

سرت ز آسمان بگذرد در شگوه: به دست آوردن مقام بلند و بزرگی 

پای در دامن آوردن کوه: کنایه از گوشه گیری

زبان در کشیدن:کنایه از خاموش کردن , سکوت اختیار کردن

نبودن قلم بر کسی: کنایه از مورد بازخواست قرار نگرفتن کسی

آگنده گوش:کر ,شنوا

ژاژ خواییدن:کنایه از بیهوده سخن گفتن , یاوه گویی

ژاژ خای: بیهوده گو, یاوه گو

جوی:به اندازه یک دانه جو, مقدار اندک

روی زرد شدن: کنایه از شرمندگی و سرافکندگی

تیره شدن روز:کنایه از بدبخت شدن

دست بر بدی دراز کردن: کنایه از تجاوز کردن , بدکاری

آتش بر سر آمدن:کنایه از مورد ظلم قرار گرفتن

سر اندر کشیدن:پیش گرفتن راه

گزند یافتن:کنایه از آزده شدن

گوش به راه بودن:کنایه از منتظر بودن

غبار:کنایه از چیز بی ارزش

بارگه زدن: کنایه از ساکن شدن

دم در نیاوردن:کنیه از ساکت بودن

 


انجمن های آشپزی (آشپزخانه)