به سايت خوش آمديد !


براي مشاهده مطلب اينجا را کليک کنيد

آموزش آشپزی

آشپزی / دین و مذهب / ایام و ماه ها / دانلود ادعیه ماه مبارک رمضان

دانلود ادعیه ماه مبارک رمضان

بسم الله الرحمن الرحیم

دانلود ادعیه ماه مبارک رمضان :

در مطلب دیگر از ashpazi.org می خوانیم : ادعیه کوتاه در ماه مبارک رمضان ( دعاهایی کوتاه مناسب هر روز از ماه مبارک رمضان )

در مطلب دیگر از ashpazi.org می خوانیم : روز اول ماه مبارک رمضان – پای منبر عزیز  ( سخنان شیرین و زیبای حضرت آیت الله مجتهدی )

دانلود ادعیه ماه مبارک رمضان


ادعیه روزانه ماه مبارک رمضان

ردیف

عنوان

اجرا

حجم

(KB)

زمان
1 روز اول دعای روز اول
589 0:01:40
2 دعای روز اول(هم خوانی)
114 0:01:14
3 روز دوم دعای روز دوم
361 0:01:01
4 دعای روز دوم(هم خوانی)
116 0:00:57
5 روز سوم دعای روز سوم
439 0:01:14
6 دعای روز سوم(هم خوانی)
98 0:00:47
7 روز چهارم دعای روز چهارم
453 0:01:17
8 دعای روز چهارم(هم
خوانی)

193 0:01:36
9 روز پنجم دعای روز پنجم
419 0:01:11
10 دعای روز پنجم(هم
خوانی)

109 0:00:53
11 روز ششم دعای روز ششم
487 0:01:22
12 دعای روز ششم(هم خوانی)
91 0:00:44
13 روز هفتم دعای روز هفتم
381 0:01:04
14 دعای روز هفتم(هم
خوانی)

107 0:00:52
15 روز هشتم دعای روز هشتم
327 0:00:55
16 دعای روز هشتم(هم
خوانی)

93 0:00:45
17 روز نهم دعای روز نهم
562 0:01:35
18 دعای روز نهم(هم خوانی)
134 0:01:06
19 روز دهم دعای روز دهم
351 0:00:59
20 دعای روز دهم(هم خوانی)
102 0:00:49
21 روز یازدهم دعای روز یازدهم
403 0:01:08
22 دعای روز یازدهم(هم
خوانی)

147 0:01:13
23 روز دوازدهم دعای روز دوازدهم
497 0:01:24
24 دعای روز دوازدهم(هم
خوانی)

119 0:00:58
25 روز سیزدهم دعای روز سیزدهم
414 0:01:10
26 دعای روز سیزدهم(هم
خوانی)

118 0:00:58
27 روز چهاردهم دعای روز چهاردهم
409 0:01:09
28 دعای روز چهاردهم(هم
خوانی)

118 0:00:58
29 روز پانزدهم دعای روز پانزدهم
321 0:00:54
30 دعای روز پانزدهم(هم
خوانی)

154 0:01:16
31 روز شانزدهم دعای روز شانزدهم
384 0:01:05
32 دعای روز شانزدهم(هم
خوانی)

108 0:00:53
33 روز هفدهم دعای روز هفدهم
461 0:01:18
34 دعای روز هفدهم(هم
خوانی)

130 0:01:04
35 روز هجدهم دعای روز هجدهم
409 0:01:09
36 دعای روز هجدهم(هم
خوانی)

117 0:00:57
37 روز نوزدهم دعای روز نوزدهم
373 0:01:03
38 دعای روز نوزدهم(هم
خوانی)

112 0:00:55
39 روز بیستم دعای روز بیستم
399 0:01:08
40 دعای روز بیستم(هم
خوانی)

109 0:00:53
41 روز بیست و یکم دعای روز بیست و یکم
406 0:01:09
42 دعای روز بیست و یکم(هم
خوانی)

110 0:00:53
43 روز بیست و ذوم دعای روز بیست و دوم
475 0:01:20
44 دعای روز بیست و دوم(هم
خوانی)

147 0:01:13
45 روز بیست و سوم دعای روز بیست و سوم
373 0:01:03
46 دعای روز بیست و سوم(هم
خوانی)

123 0:01:00
47 روز بیست و چهارم دعای روز بیست و چهارم
409 0:01:09
48 دعای روز بیست و چهارم(هم
خوانی)

113 0:00:55
49 روز بیست و پنجم دعای روز بیست و پنجم
371 0:01:03
50 دعای روز بیست و پنجم(هم
خوانی)

96 0:00:46
51 روز بیست و ششم دعای روز بیست و ششم
427 0:01:12
52 دعای روز بیست و ششم(هم
خوانی)

87 0:00:42
53 روز بیست و هفتم دعای روز بیست و هفتم
391 0:01:06
54 دعای روز بیست و هفتم(هم
خوانی)

113 0:00:55
55 روز بیست و هشتم دعای روز بیست و هشتم
409 0:01:09
56 دعای روز بیست و هشتم(هم
خوانی)

102 0:00:50
57 روز بیست و نهم دعای روز بیست و نهم
354 0:01:00
58 دعای روز بیست و نهم(هم
خوانی)

103 0:00:50
59 روز سی ام دعای روز سی ام
479 0:01:21
60 دعای روز سی ام(هم
خوانی)

99 0:00:48

برای دانلود کردن دعاهای روزانه ماه
مبارک رمضان، روی آیکون
کلیک راست نموده

و گزینه …Save Target As را انتخاب
نمایید.

دانلود ادعیه ماه مبارک رمضان ، منبع : ashpazi.org


انجمن های آشپزی (آشپزخانه)