به سايت خوش آمديد !


براي مشاهده مطلب اينجا را کليک کنيد

آموزش آشپزی

آشپزی / تفریحی و سرگرمی / چگونه خوابی بهتر داشته باشیم

چگونه خوابی بهتر داشته باشیم

بسم الله الرحمن الرحیم

چگونه خوابی بهتر داشته باشیم :

همانطور که ميدانيد يکسری از خوابها که واقعا خواب هستند (نه هوشياری) بر اثر تاثير ماه بر انسان قابل نفوذ است يعنی ممکن است در يک روز خاص که ماه در فلان فاصله با زمين است تاثيری منفی داشته باشد و شما در آن شب خوابی پريشان ببينيد. شايد بعضی وقتها خواب بدی ديد و تعبير آن بسيار بد بوده ولی بعدها که تعبير شده به جوابش کاملا بلعکس است که آن يکی از شرايط زير است.

حالا بهترين حالت برای انتخاب موقعيت ماه بر زمين روزهای ماه قمری است. پس بر آن اساس مطلب زير را مينويسم.

اول: صحيح نيست، آنچه كه از خير و شر در روياها ديده شود.
دوم – سوم: تعبير آن را هر زمان بعد از خواب به ضدش مي بيني.
چهارم – پنجم: تعبير آن شبها يا ماهها به تاخير مي افتد.
ششم – هفتم – هشتم – نهم: تعبير صحيح و راست بوده و عوض نمي شود و اگر نداني بزودي اين را درمي يابي.
دهم: رويايش باطل است.


يازدهم – دوازدهم – سيزدهم – چهاردهم: خير و شر آن از تو كفايت مي كند.
پانزدهم: روياي آن صادقه است و چه نكوست كه موافق بشود.
شانزدهم – هفتدهم: تعبير آن روزها يا سالها به تاخير مي افتد.
هجدهم – نوزدهم: روياي آن صحيح است چه نيكو بوده و چه زشت باشد.
بيستم – بيست و يكم: رويايش يقينا كاذب است.
بيست و دوم: تعبيرش فرح و شادماني است.
بيست و سوم – بيست و چهارم: هر زماني كه باشد به ضدش خواهد بود.
بيست و پنجم – بيست و ششم: يقينا باطل مي باشد.
بيست و هفتم – بيست هشتم: كاذب نبوده و صحيح و مجرب مي باشد.
بيست و نهم: باطل مي باشد.
سي ام: بدون شك در همه احوال صادقه مي باشد.

و بدانكه شب هر روز منظور همان روز بعد مي باشد. يعني خواب شب اول منظور همان روز اول است.

در کجا بخوابیم ؟

محدث نوری (ره) در کتاب دارالسلام مکانهایی که خوابیدن در آنها مکروه است را از روایات استنباط نموده و برای دوری از تطویل فقط به موارد آن اشاره می شود.

1-    محلی که در آن غیر شخص خواب، شخص دیگری نباشد (به تنهایی در مکانی بخوابد).

2-    بر روی بامی که دور چین ندارد.

3-    اتاقی که در و پوشش نداشته باشد.

4-    اتاقی که در آن عکس یا مجسمه ای باشد که روی آن پوشیده نشده یا در آن سگ و ظرفی باشد که در آن بول بشود

5-    سقف اتاق بیشتر از هفت یا هشت ذرع باشد مگر آنکه آیه الکرسی نصب گردد.

6-    اتاقی که خاکروبه و زباله از آن خارج نشده یا دستمال گوشت در آن باشد. (منظور دستمالی است که در قدیم گوشت را در آن می پیچیده اند

7-    اتاقی که در آن تار عنکبوت باشد.
8-    اتاقی که در آن شخص جنب یا حائض باشد بلکه اتاقی که زنان در آن باشند خوابیدن در آن مکروه است.

9-    اتاقی که نور خورشید در آن بطور مستقیم بتابد

10- مکانهایی که نماز خواندن در آن نهی شده باشد (مکروه باشد) مانند اتاقی که در آن تصویر ذی روح (عکس انسان یا جانوران)، خون، خمر، آتش و گوشت خوک باشد.

11- مسجد الحرام و مسجد النبی

12- مکان غصبی یا مشتبه و این اولین شروط می باشد که باید مورد توجه قرار گیرد زیرا خوابیدن در این مکان حرام می باشد.

13-مکان نحس برای اینکه ملائکه از آن متنفرند مخصوصاٌ هنگامیکه بول یا خمر باشد.

چه مواقعی خوابیدن خوب است ، چه مواقعی نیست

1-    خوابیدن بعد از صبح و قبل از طلوع آفتاب (بین الطلوعین).
2-    خوابیدن بعد از عصر، چناچه در کتاب تقویم المحسنین است که پیامبر (ص) فرمودند:
کسی که بعد از عصر بخوابد و عقل او از بین برود پس فقط خود را سرزنش نماید. و منظور از عصر هنگامیکه سایه هر شی به اندازه دو برابر خودش بشود و آن اول وقت فضیلت نماز عصر می باشد.

من خودم هر وقت هنگام مغرب خواب بودم دچار کسالت و سر درد میشوم.

3-    خوابیدن بین نماز مغرب و عشا که باعث قطع روزی است.
و در روایت مرسل از حضرت رسول الله (ص) مروی است که خواب هنگام روز پنج نوع است:
1- خواب عیلوله که همان خواب بین الطلوعین بوده و مکروه است.
2- خواب فیلوله که خواب بعد از طلوع آفتاب و ابتدای روز می باشد و گفته شده که این خواب موجب ضعف است.
3- خواب قیلوله و آن خواب قبل از ظهر بوده و ممدوح و مفید است
4-خواب حیلوله و آن خواب هنگام اذان ظهر و بعد از آن می باشد و گفته اند که این خواب ظلمت است زیرا هنگام نماز ظهر می باشد و بعد از اذان ظهر به اندازه چهار رکعت نماز از بهترین اوقات دعا است و وقت استجابت دعا و فتوح ابواب آسمان است.
5- خواب غیلوله و آن خواب انتهای روز می باشد که باعث امراض ظاهری و باطنی می باشد
و نیز محدث نوری (ره) از تقویم المحسنین نقل نموده که خواب بر هفت قسم است:
1- خواب غفلت و آن خواب در مجلس ذکر (خداوند) می باشد.
2- خواب شقاوت و بدبختی و آن هنگام نماز می باشد.
3- خواب لعنت و آن خواب هنگام صبح می باشد.
4- خواب عقوبت و آن خواب بعد از نماز صبح است.
5- خواب راحت و آرامش و آن خواب قیلوله و قبل از ظهر است.
6- خواب رخصت و اجازه و آن خواب بعد از نماز عشا می باشد یعنی وقت مجاز و اصلی خواب، چنانچه در آیات شریفه قرآن مکررا آمده است و باید توجه داشت که این نوع خواب برای انسان ضروری بوده و خواب هنگام روز نمی تواند جایگزین آن شود.
7- خواب حسرت و آن خواب شب جمعه می باشد.

چگونه خوابی بهتر داشته باشیم ، منبع : ashpazi.org


انجمن های آشپزی (آشپزخانه)